SKIP001477 Journal 2

論文情報

タイトル[Cultivation and karyotype analysis of the human embryonic stem cells HUES4].
著書名Zhang WH, Sun XF, Kong S, Jiang YH, Zheng YH, Yin YF
文献名Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi
発表年2007
24
3
ページ275-8
URLhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17557236
PubMed ID17557236
DOI